הציונות ומתנגדיה

מהי הציונות
חוברת קצרה המבקשת לחזור אל היסודות ולהציג את הרעיון הציוני לא לגווניו, אלא דווקא לעיקרו, כפי שהתבטא בתפישתה העצמית של התנועה. החוברת מורכבת משלושה מאמרים קצרים: הראשון מציג את הקשר ההדוק שראתה הציונות בין חירות, דמוקרטיה, לאומיות וארץ ישראל בתהליך הפיכתם של היהודים ל“אנשים עומדים ברשות עצמם“ כלשונו של דוד בן-גוריון; השני מציג את עמדותיהם של שוללי הרעיון הציוני בזמננו (המכונים ”פוסט-ציונים“) ועומד על עיקרי התשובות הציוניות לביקורות מסוג זה; המאמר השלישי מוקדש לחזונו של בנימין זאב הרצל, שהיה ונשאר המצפן הפוליטי והערכי של התנועה. כמו אז גם היום, עדיין יש טעם רב לחזור ולהיוועץ במצפן הזה כדי ללבן את לבטינו אנו. החוברת כוללת הקדמה של מר רון חולדאי (היא נכתבה בהזמנת עיריית תל אביב-יפו) ושל פרופ' רות גביזון (מרכז מציל"ה נתן לה חסות), ואפשר להוריד אותה במלואה באתר של מציל"ה, כאן. ואפשר להוריד גם מכאן באתר הנוכחי.

זהות יהודית והגדרה עצמית
עם שמימש את זכותו להגדרה עצמית, שחי במדינה שמבטאת את זהותו, מתקשה לפעמים לזכור איך נראים החיים בלי מימוש של הזכות הזאת. הוא מתקשה לזכור עד כמה הזכות הזאת, שהיא קולקטיבית במהותה, רלוונטית לחיים  הפרטיים. הנה תזכורת מתוך סיפור ביוגראפי קטן, של אישה שמעולם לא הכרתי. (לרשימה המלאה…)

אתר מציל"ה
מציל"ה – מרכז למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית ודמוקרטית, מיסודה של רות גביזון – הוא מקור לחומר רב בנושא יהודית ודמוקרטית, ציונות, וכו'.

מייקל וולצר על צידקת הרעיון הציוני

ישראל ומשפחת העמים, מאת אמנון רובינשטיין
מאמר המסכם חלק מהתזה של רובינשטיין ויעקובסון בספר בעל אותו שם. הוא מפריך את הטענה כאילו מדינת הלאום היהודית היא חיה שונה כל כך ממדינות הלאום האחרות. ואם היא לא, אז "יהודית ודמוקרטית" לא שונה מהותית מ"איטלקית ודמוקרטית". (וראו גם כמה הערות קצרות של רובינשטיין על

האם ישראל אכן שונה כל כך מדמוקרטיות אחרות?
המאמר הזה של אלכס יעקובסון משווה את התכונות המיוחדות לכאורה של הדמוקרטיה הישראלית – חוק השבות, דת ומדינה, סמלים של זהות ומיעוטים לאומיים – למקרים אחרים ומראה למה "אנחנו מיוחדים, אבל אנחנו לא מיוחדים בלהיות מיוחדים". אין שום מבחן דמוקרטי בן זמננו שהמבנה החוקתי של יהודית ומדמוקרטית לא עומד בו.

על העיוורון
ראיון שערך טל פלקון בעיתון הסטודנטים "תזה" עם אלכס יעקובסון על הכשל הלוגי והמוסרי של העמדה הפוסט ציונית.

האתר של בן-דרור ימיני
שפע חומר על נושא הפליטים, על הקשר בין השמאל הרדיקלי לאסלאם הרדיקלי, על השימוש בדוקטרינת זכויות האזרח כנגד זכותם של היהודים להגדרה עצמית, ועוד ועוד.

לענות לדמגוגים
רשימה קצרה כאן בבלוג כנגד הטענות ש"יהודית ודמוקרטית" זו סתירה פנימית. הרצאה יותר מפורטת של הדברים אפשר למצוא כאן, במאמרו של אמנון רובינשטיין "ישראל ומשפחת העמים" (כשם הספר שהוא חיבר יחד עם אלכס יעקובסון). כל זה נסמך כמובן גם על ניתוח דמוגרפי, ובעניין זה תוכלו לעיין כאן.

אנטישמיות מכובסת בשפת זכויות האזרח
הז'רגון של שפת זכויות האזרח הפך מכשיר לדה-לגיטימציה של זכותם של היהודים להגדרה עצמית.

זכות השיבה במסווה של איחוד משפחות
מאמר של בן-דרור ימיני על הקשר בין אג'נדה אנטי-ציונית לבין האקטיביזם השיפוטי מבית מדרשו של אהרון ברק.

חירות, לאומית ודמוקרטיה – מפעלו של הרצל
המאמר נכתב כמבוא לכרך כתבי הרצל בסדרת עם הספר, של ידיעות ספרים. בעידן הזה שבו זכותם של היהודים להגדרה עצמית נתונה במתקפה מתמדת יש טעם, נדמה לי, לחזור למקורות.

הליברלים כמעמד על
המאמר נדפס בארץ אחרת, והוא מבקש להראות למה הסיסמה רב-תרבותיות איננה מסמלת את עליית הפלורליזם, אלא דווקא האחדה תרבותית תחת דגל אמריקאי, המבקשת לחסן את הליברליזם מפני ביקורת, ולהציב את חסידיו מעל למנגנון הדמוקרטי כמין מעמד על. ברוכים הבאים לעידן ההגמוניה הנאו-ליברלית החדשה. זו כמובן חלק מן ההתקפה על הלגיטימיות של הלאומיות היהודית.

הישראליות היא לא אנחנו
כבר שנים שעיתון הארץ משמש זירה לעיצוב תפישתה העצמית של האליטה בישראל. יותר מכל תופעה אחרת הוא מסמל את החלפת האליטה הישנה שראתה את עצמה כמשרתת, באליטה חדשה המבססת את זהותה על התנכרות לישראל ולישראלים. עכשיו קוראים לזה ”רב-תרבותית“. המאמר הופיע בארץ אחרת, ואפשר לקרוא אותו כאן. .

פולמוס: רות גביזון וא. ב. יהושע על מדינה יהודית מול מדינה ישראלית.
חילופי הדברים מופיעים באתר של מגזין ארץ אחרת.

החדווה שבהטפת מוסר
מאמר ביקורת של אלכסנדר יעקובסון על ספרה של ז'קלין רוז השאלה של ציון: ציונות בלי נחת. אחד הדברים שכדאי לקרוא בנושא פוסט-ציונות, מפני שיעקובסון תופש את ההתחסדות, את הנטייה לפסאודו-טענות, ואת המריחות, בנימוס אבל ללא רחמים. תענוג. המאמר נדפס בקטרזיס, גיליון מס' 9.

אנחנו לא סלט פירות
המאמר התפרסם בידיעות אחרונות, ב 5 באפריל, 2004. הטענה המרכזית היתה שבלי כור היתוך לא יהיה דבר כזה "חברה ישראלית" ושלא תהיה בישראל סולידאריות. הראשונים להיפגע מזה יהיו החלשים והחדשים.

בלגיה כמשל מאת שלמה אבינרי
בדרך כלל אנחנו דנים בפתרונות רב-לאומיים, דו-לאומיים ולא לאומיים כאילו אפשר לבחור כל אחת מן האפשרויות ולהלבישן על כל מצב. המאמר של שלמה אבינרי נותן פרספקטיבה השוואתית והיסטורית לגבי שרידותן של מדינות כאלה בפועל ומעורר יותר מספק קל לגבי הרלוונטיות שלו למקרה של הסכסוך הישראלי פלסטיני.. המאמר התפרסם במהדורה המודפסת של הארץ בלבד, ב 25.6.2010, והוא מופיע כאן באדיבותו של המחבר.

חד"ש – אנטי ציונות בחסות איכות הסביבה
הרשימה פורסמה בידיעות אחרונות, ערב בחירות 2009, ודוברות חד"ש יצאה מכליה והגיעה מעורכת המדור עד עורך העיתון. הם לא אהבו את הרשימה שטוענת – ואני עדיין חושב כך – שתעמולת הבחירות שלהם מוליכה שולל במתכוון, ומסתירה אג'נדה המתכחשת לזכותו של העם היהודי למדינה משלו.

השמאל החדש וסכסוכו עם הלאומיות
הלאומיות היא תופעה שקשורה לדמוקרטיה ונובעת ממנה. מי שסבור ששויון אזרחי לערביי ישראל יהיה ממשי רק כשנבטל את הזכות של היהודים להגדרה עצמית לאומית טועה ומטעה.

לאומיות שמאלית
מאמר קצר של אבי בראלי, על הזיהוי המטעה של לאומיות עם ימניות, ועל הצרוך בלאומיות שמאלית.

יהודית ודמוקרטית (אנגלית)
המאמר פורסם ב Chronicle of Higher Education, באנגלית, והוא סוקר חלק מן הספרות האנטי-ציונית, הגורסת ש"יהודית ודמוקרטית" זו סתירה פנימית.

מדינת כל אזרחיה, מה זה אומר (אנגלית)
המאמר הזה פורסם ב Jewish Chronicle, והוא סוקר את המודלים שמציעים לנו במקום זה הציוני: מדינה נוסח צרפת, נוסח שווייץ, נוסח ארצות הברית, או נוסח הממלכה המאוחדת. ולמה כל אלה לא רלוונטיים למקרה הישראלי.