הרצאות בוידאו

הרצאה בכנס אחווה על חינוך לערכים. שבה הזדמן לי לדבר על עוד כמה דברים. למשל על אירגון אלכהולסטיים אנונימיים, וכן זה קשור.

וכאן יש דיון בספרי 'המתנחלים' בהשתתפות אלחנן יקירא, עמנואל סיון, ומשה הלברטל.

נאום קצר בעצרת השמאל הלאומי.