ציטוט השבוע – ר’ שלמה לוריא

או יותר נכון ציטוט לשבוע, כי הוא לא בדיוק מהשבוע, אבל הוא יפה לשבוע שבו אדם שקורא לעצמו רב מתיר רצח גויים.
הנה רבי שלמה לוריא, על איסור גנבה מן הנוכרי: "שירחיק עצמו מן הכיעור ודומה לו ויאכל וישתה את שלו ולא ירגיל עצמו בגניבה וגזילה".

  • אי אפשר כרגע לפרסם תגובות או לשלוח טראקבאקים.
  • כתובת טראקבאק: https://www.gaditaub.com/hblog/wp-trackback.php?p=531
  • תגובות ב-RSS

אין אפשר לפרסם תגובות כרגע.