אם כך הפרקליטות נוהגת בראש ממשלה

פורסם בהארץ, 26.5.2022

האם יגיע רגע שבו גם שונאיו המושבעים של בנימין נתניהו, ואפילו אלה מהם הכמהים שבית המשפט ירחיק אותו מחיינו, יביטו סביב וישאלו מה קרה למערכות הצדק שלנו? מפני שעם המערכת הזאת נצטרך לחיות גם אחרי נתניהו. אני לא תמים. ברור לי שמתנגדיו יפטרו את כל מה שיבוא בהמשך מאמר זה כ"ביביזם". אבל גם אלה יצטרכו בסופו של דבר להתמודד עם השאלה המהותית, ולכן אניח את הדברים כאן בכל זאת, לפרוטוקול, לאיזה זמן עתידי, שבו תחזור השפיות לדיון הציבורי שלנו.

ברוח זו, ארחיק את הדיון מהתוכן של עדות פילבר ומן השאלה מה תהיה השפעת אירועי המשפט האחרונים על האפשרות של זיכוי או הרשעה. אתרכז רק במה שלדעתי צריך להדאיג כל אדם הגון: שהתביעה, לב לבה של מערכת צדק מתפקדת, רואה את עצמה כפטורה מהחוק שעל שמירתו היא ממונה. פוליטיקאים מושחתים אפשר להחליף בקלפי, אבל שחיתות במערכת אכיפת החוק מאיימת על אושיות הסדר החברתי. ומרגע שהיא צוברת מאסה קריטית של כוח בלי בקרה, ריסונה נעשה קשה הרבה יותר.

כדאי לזכור: הגוף הזה הצליח לקבור את פרשת השחיתות שהיא, לכאורה, החמורה בתולדות ישראל — פרשת השחיתות ברשות המסים. כזכור, פרקליטת מחוז תל אביב דאז, רות דוד, סגרה את החקירה בחופזה, והתיעוד של סגירתה בּוּער (מלשון לבער) מרישומי הפרקליטות, בצורה שעליה אמר השופט דוד רוזן, אז נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, שהיא מעוררת תמיהות. דוד עצמה אינה עומדת למשפט בפרשה זו, למרות העננה הכבדה שהסיפור מטיל על המערכת כולה.

מדובר כאן בחדירת ארגון פשע לרשות המסים, לכאורה, ודרך דוד גם לפרקליטות מחוז תל אביב. לעומת זאת, חושפי השחיתות נרדפו בידי הפרקליטות עד חורמה. ואם בכוחה של המערכת להעלים פיל בגודל הזה, אין תמה שהיא איבדה את ההגינות, הצדק והמורא בפני החוק — ולא כל שכן בפני בתי המשפט. מי שעיניו בראשו רואה שגם בחקירות ובמשפט נתניהו התנהלות הפרקליטות נעה בין רשלנות וחובבנות משוועת לבין סילוף מכוון. אלה לא חדשות טובות לאזרחי ישראל, אוהדי נתניהו ושונאיו כאחד.

נוכחנו לאחרונה, במהלך עדותו של פילבר, שהפרקליטות בנתה סיפור על פגישת ההנחיה ותזמונה, שהתברר שהוא מומצא. אבל היא התעקשה על הסיפור הזה בחקירת העד, למרות שהיו בידיה עדויות המפריכות אותו, ובכך הוליכה שולל את בית המשפט, כנראה במודע. היא הסתירה חומר מן ההגנה (ולא בפעם הראשונה, על אף שבית המשפט העליון כבר נזף בה על כך) ואף השמיטה שורות מן התמלולים. היא תימרנה עֵד לספר סיפור שהעובדות הפריכו, באמצעות הסכם עד מדינה מפוקפק ביותר. ההסכם נחתם בעוד העד מצוי תחת לחץ יוצא דופן, במעצר, והוא כולל סעיפים תמוהים שמיד אחזור אליהם.

מדאיגה לא פחות הסלחנות של בית המשפט מתייחס לכך שהפרקליטות פטרה עצמה מן החוק. על רקע הרמיזות של ראש הרכב השופטים במשפט החוזר של רומן זדורוב, השופט אשר קולה, אין לפסול את האפשרות שבישראל התביעה מהלכת אימים גם על שופטים, ולא מהססת להתנכל להם, כולל באמצעות מסעות הדלפה בלתי חוקיים נגדם בעיתונות.

נתחיל בהתחלה. בידי הפרקליטות היה מידע מגוון שהראה באופן חד־משמעי כי "פגישת ההנחיה" לא התרחשה בתאריך המופיע בכתב האישום. למרות שהיו בידה שלושה סטים שונים של איכוני מכשירים סלולריים, היא התעקשה בבית המשפט על התאריך המפוברק משום שהוא יוצר רושם של סיבה ותוצאה כאשר מצרפים אותו לפגישות של פילבר עם שאול אלוביץ' ואלי קמיר: נתניהו כביכול הנחה, ומיד אץ לו פילבר לבצע. הסיפור הכוזב נבנה לפרטיו. אבל האמת היא, שבנקודה הקריטית, בתשובה לשאלה מי הנחה אותו, הצליחו החוקרים להוציא מפילבר אחרי קרב התשה רק את המלים "כנראה השר". בצאתו מן החדר ובלי שידע שמכשיר ההקלטה ממשיך לעבוד, אמר פילבר לפי תומו לחוקרת, במסדרון, "אני באמת לא זוכר". חלק זה לא תומלל. הוא נחשף על ידי ההגנה בבית המשפט.

בקצרה, החוקרים הבהירו לפילבר למה הם מצפים ממנו, כפי שהבהירו גם לניר חפץ. אולי מצפים אינה המלה המדויקת. מדויק יותר: מצפים שימציא. "תן גרסא אחרת, ואתה משתחרר עוד הלילה", העיד פילבר שהחוקר ברשות לניירות ערך אמר לו. "מה גרסה אחרת?" שאל עו"ד בן־צור בבית המשפט. "שנתניהו הנחה", פילבר השיב. התמונה שעולה מן הדברים פשוטה: הסכם עד המדינה לא הותנה באמירת אמת, אלא באמירת מה שהחוקרים רצו שפילבר יאמר. זאת ועוד: מן התמלול שנמסר להגנה, כך התברר באולם המשפט, נשמט הקטע שבו חוקר אומר לפילבר: "תגיד שזה ביבי!"

בסופו של דבר הוציאו מפילבר "גרסה", שעליה חזר גם בבית המשפט בעדות הראשית, למרות שבידי הפרקליטות היו כאמור הוכחות פורנזיות לכך שהיא כוזבת. בארצות הברית די בזה לבדו כדי להוביל בית משפט להכריז על פסילת המשפט ולזרוק את התביעה מכל המדרגות. אבל אנחנו לא בארה"ב. בית המשפט המחוזי בירושלים, להבדיל, שקל בכובד ראש אם להתיר לתביעה לתקן את כתב האישום בדיעבד, כדי להזיז את המטרה אל המקום שאליו נורה החץ.

אבל יותר מכל מזעזע התוכן של הסכם עד המדינה, שהוא פרי שרירות לבה של מערכת שעליה אמרה השופטת הילה גרסטל, קודמתו של השופט רוזן בתפקיד נציבת התלונות, שהיא "חולה".

ההסכם, שעותק ממנו הגיע לידי אבי וייס (מאתר Telecom News) ואלי ציפורי, דורש שהעד יהפוך בעצם לסוכן משטרתי פעיל מכאן ואילך. העד מתחייב, כך נאמר בו, ש"יקליט שיחות בינו לבין מעורבים בפרשה ובעבירות נוספות, לפי דרישת גורמי החקירה, ובהנחייתם בכל הנוגע לפרשה ולעבירות הנוספות ולעבירות שאמורות להתבצע בעתיד". כלומר, העד גויס למסע דיג. כן מורה ההסכם שגורמי החקירה יהיו רשאים "להקליט ולתעד, בכל מקום, בכל עת ובכל דרך" את כל שיחותיו העתידיות. מכאן ואילך, אין לו ולא תהיה לו פרטיות. ההסכם מחייב את העד גם לפעול לכך "שבת זוגו תמסור עדות אמת מלאה ומפורטת" בפרשה. זו התחייבות תמוהה, שאין לה תוקף חוקי.

אבל זה לא נעצר כאן. ההסכם דורש גם שהעד ייוותר עירום ועריה ונטול זכויות בסיסיות. נכתב שם שהוא "יוותר על חסיון עו"ד־לקוח" (למעט לצורך הסכם זה). ואם זה לא מספיק, העד התחייב ש"יסכים להארכת מעצרו וישוחרר מן המעצר בכפוף לסיום גביית" עדותו עד לפרק זמן של שלושה שבועות — עדות מובהקת לכך שההסכם נחתם תחת לחץ באופן שספק אם הוא כשר.

ההסכם דורש גם שפילבר יסכים ל"הרחקה מהשירות הציבורי לצמיתות" וכן ל"תליית רישיון עריכת הדין שלו וזאת למשך חמש שנים". למה לפגוע בפרנסתו? ככה. כי הם יכולים. ולקינוח איום מן הסוג המוכר לנו מהעדות של חפץ: העד, כך נאמר, "מודע להיתכנות שינוי במצבו ומצב משפחתו לרעה. העד מתחייב כי לא תהיינה לו או למשפחתו או למי מטעמם כל טענה בגין התוצאות העלולות לנבוע מביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה על נספחיו".

שוחחתי השבוע עם מספר עורכי דין פליליים שאין להם נגיעה לתיק. נתקלתי בצחוק מריר. אין כאן שום חדש, הסבירו לי. כך נוהגת הפרקליטות כל הזמן. איש מהם לא מצפה ממנה להתנהגות הוגנת, או אפילו חוקית. אנחנו עובדים כל הזמן בתנאים האלה, אמרה לי אחת מהם. אתם פשוט לא ידעתם עד שזה הגיע לחקירת ראש ממשלה.

הדברים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של עבירות קודמות במשפט הנוכחי: מעצר ועינוי עדים שאינם חשודים, הדלפות בלתי חוקיות, ניסיונות להפנות בני משפחה שאינם מעורבים נגד קרוביהם, הסתרת ראיות מזכות (לרבות מסמך דינה זילבר), פתיחה בחקירה ללא אישור בכתב מן היועץ המשפטי לממשלה כמתחייב בחוק יסוד, וכל זאת תחת יועמ"ש שאמר על עצמו שהוא מוחזק בגרון בידי פרקליט המדינה. ועכשיו עולה מן החקירה הנגדית גם שהסכם עד מדינה נגד נתניהו הוצע לפילבר בניגוד לחוק יסוד: הממשלה, בטרם היה אישור יועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד ראש הממשלה.

למדינת משטרה יש שני מאפיינים מרכזיים: גופי האכיפה עומדים מעל החוק, וזכויות חשודים אינן קיימות. יגיע רגע שנצטרך לשאול את עצמנו כמה הרחקנו בדרך לשם. ביבי או לא ביבי, שאלת מצבה של מערכת המשפט תחזור אלינו גם אם נתאמץ להדחיק אותה. ונקווה שזה יקרה לפני שיהיה מאוחר מכדי לרסן מערכת שכבר עכשיו כמעט אין גבול לכוחה. אם כך היא נוהגת בראש ממשלה, מה יהיה גורלו של אדם מן השורה שיילכד בין מלתעותיה? אם נכונים דבריו של עורך הדין אביגדור פלדמן ש"הפרקליטות יכולה לחסל כל אדם בישראל", אז הבעיה היא לא קטנה. משפט נתניהו חשף אותה. המחלוקת הפוליטית סביבו מאיימת לחזור ולהסתיר אותה. מוטב שנתעלה מעליה ונתעורר.

Top of Form

  • אי אפשר כרגע לפרסם תגובות או לשלוח טראקבאקים.
  • כתובת טראקבאק: https://www.gaditaub.com/hblog/wp-trackback.php?p=1254
  • תגובות ב-RSS

אין אפשר לפרסם תגובות כרגע.